Výherca prieskumu potrieb akademickej obce

V apríli 2013 oslovila vedeckých pracovníkov STU doktorandka Ústavu manažmentu STU Ing. Denisa Brighton, aby jej pomohli s prieskumom týkajúcim sa spolupráce s praxou. Jednému vylosovanému účastníkovi prieskumu sľúbila odmenu - kartón exkluzívneho slovenského vína od spoločnosti MOVINO s názvom Privat Exclusive Mix".

Výhercom sa stal doc. Ing. Marek Sokač,PhD. z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU.

Výhercu budeme kontaktovať v najbližších dňoch.