Duševné vlastníctvo

Priemyselné práva:

 • druhy právnej ochrany tvorivej duševnej činnosti
  • patenty
  • úžitkové vzory
  • dizajn
  • topografia polovodičových výrobkov

 • priemyselné práva na označenia výrobkov a služieb 
  • ochranné známky