Dotazník o duševnom vlastníctve

V tomto dotazníku dávate Slovenskej technickej univerzite v Bratislave informácie o Vašom pracovisku a výskume, ktorý na ňom prebieha. Tieto informácie nám pomáhajú získať pre Vás ďalšie možnosti na využitie potenciálu Vášho pracoviska a výsledkov Vášho výskumu v praxi.

Nejasnosti pri vypĺňaní dotazníka môžete okamžite konzultovať s našimi pracovníkmi na týchto kontaktoch:

Ing. Helena Ďurovčíková
tel.: 0917 669 217, helena.durovcikova@stuba.sk

Údaje o ďalších vynálezoch, patentoch, úžitkových vzoroch atď. vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.

Výskumná jednotka STU (katedra/centrum/pracovisko/výskumná skupina)
Názov jednotky *
Inštitúcia (fakulta) *
E-mail *
Duševné vlastníctvo
Zrealizované VYNÁLEZY
Názov vynálezu
Technologická oblasť vynálezu
Stručný opis vynálezu
Mená vynálezcov (tel./e-mail/skype)
Pre koho je vynález prínosom / pre akú oblasť
Rok vynálezu
Spôsob ochrany vynálezu a doba (od – do)
Prihlásené resp. zapísané PATENTY
Názov patentu
Číslo patentu
Predmet patentu
Obdobie trvania patentu (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces patentovania
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype
Prihlásené resp. zapísané ÚŽITKOVÉ VZORY
Názov úžitkového vzoru
Číslo / označenie úžitkového vzoru
Predmet úžitkového vzoru
Obdobie trvania ochrany (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces ochrany
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype
Prihlásené resp. zapísané OCHRANNÉ ZNÁMKY
Názov ochrannej známky
Číslo / označenie ochrannej známky
Predmet ochrannej známky
Obdobie trvania ochrany duš. vlastníctva (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces ochrany duš. vlastníctva
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype
Prihlásené resp. zapísané DIZAJNY
Názov dizajnu
Číslo / označenie dizajnu
Predmet dizajnu
Obdobie trvania ochrany duš. vlastníctva (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces ochrany duš. vlastníctva
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype
Prihlásené resp. zapísané TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU
Názov topografie polovodičového výrobku
Číslo / označenie topografie polovodičového výrobku
Obdobie trvania ochrany (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces ochrany
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype
Iné zapísané formy duševného vlastníctva
Názov a predmet inej formy duševného vlastníctva
Číslo / označenie
Obdobie trvania ochrany (od-do)
Chránené v štátoch: (SR/ Eur./ …)
Náklady na proces ochrany
Stav procesu (dátum, stav)
Jednotliví vlastníci: názov / meno vlastníka, sídlo, kontaktná os., tel, mail, skype

Údaje o ďalších vynálezoch, patentoch, úžitkových vzoroch atď. vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.