Dotazník o spolupráci

V tomto dotazníku dávate Slovenskej technickej univerzite v Bratislave informácie o Vašom pracovisku a výskume, ktorý na ňom prebieha. Tieto informácie nám pomáhajú získať pre Vás ďalšie možnosti na využitie potenciálu Vášho pracoviska a výsledkov Vášho výskumu v praxi.

Nejasnosti pri vypĺňaní dotazníka môžete okamžite konzultovať s našimi pracovníkmi na týchto kontaktoch:

Ing. Helena Ďurovčíková
tel.: 0917 669 217, helena.durovcikova@stuba.sk

Údaje o ďalších konzultáciách, expertízach, projektoch atď. vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.

Výskumná jednotka STU (katedra/centrum/pracovisko/výskumná skupina)
Názov jednotky *
Inštitúcia (fakulta) *
E-mail *
Spolupráca s priemyslom
Konzultácie
Názov konzultácie
V akej oblasti bola konzultácia vykonaná
Pre koho bola konzultácia vykonaná
Konzultant (tel./email/skype)
Rok
Celková cena konzultácie (brutto)
Expertízy
Názov expertízy
V akej oblasti bola expertíza vykonaná
Pre koho bola expertíza vykonaná
Vypracovateľ expertízy (tel./email/skype)
Rok
Celková cena expertízy (brutto)
Výskumné projekty
Názov výskumného projektu
Výskumná oblasť projektu
Stručný opis projektu
Názov priemys. podniku, s kt. bola spolupráca
Odvetvie priemys. podniku
Obdobie trvania projektu (od-do)
Použité technológie
Osoba zodpovedená za riešenie projektu (tel./email/skype)
Ostatní riešitelia projektu (tel./email/skype)
Finančné zdroje pre projekt (odkiaľ)
Celkový rozpočet projektu (približne)
Spolupráca s inými odvetviami
Konzultácie
Názov konzultácie
V akej oblasti bola konzultácia vykonaná
Pre koho bola konzultácia vykonaná
Konzultant (tel./email/skype)
Rok
Celková cena konzultácie (brutto)
Expertízy
Názov expertízy
V akej oblasti bola expertíza vykonaná
Pre koho bola expertíza vykonaná
Vypracovateľ expertízy (tel./email/skype)
Rok
Celková cena expertízy (brutto)
Výskumné projekty
Názov výskumného projektu
Výskumná oblasť projektu
Stručný opis projektu
Názov organizácie s kt. bola spolupráca
Odvetvie pôsobenia organizácie
Obdobie trvania projektu (od-do)
Použité technológie
Osoba zodpovedená za riešenie projektu (tel./email/skype)
Ostatní riešitelia (tel./email/skype)
Finančné zdroje pre projekt (odkiaľ)
Celkový rozpočet projektu (približne)
Prenájom technologických zariadení (prístrojov / strojov)
Komu boli zariadenia prenajaté?
Názvy prenajatých zariadení
Obdobie prenájmu
Celkové nájomné (približne)

Údaje o ďalších konzultáciách, expertízach, projektoch atď. vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.