Kontaktný formulár

V tomto dotazníku dávate Slovenskej technickej univerzite v Bratislave informácie o Vašom pracovisku a výskume, ktorý na ňom prebieha. Tieto informácie nám pomáhajú získať pre Vás ďalšie možnosti na využitie potenciálu Vášho pracoviska a výsledkov Vášho výskumu v praxi.

Nejasnosti pri vypĺňaní dotazníka môžete okamžite konzultovať s našimi pracovníkmi na týchto kontaktoch:

Ing. Helena Ďurovčíková
tel.: 0917 669 217, helena.durovcikova@stuba.sk

Údaje o ďalších prístrojoch, ktoré sú k dispozícii na Vašom pracovisku, vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.

Výskumná jednotka STU (katedra / centrum / pracovisko / výskumná skupina)
Názov jednotky *
Inštitúcia (fakulta) *
Sídlo *
Know how / oblasť pôsobenia / technológie
História (rok vzniku)
Tel., fax, mail organizácie
Kontaktná osoba
Meno a priezvisko, titul
Tel. (pevná linka)
Mobil
E-mail *
Skype
Miesto výkonu
Kontaktná osoba
Meno a priezvisko, titul
Tel. (pevná linka)
Mobil
E-mail
Skype
Miesto výkonu
Technologické a prístrojové vybavenie
Názov prístroja alebo technologického zariadenia
Kusov stroja / prístroja
Na čo je prístroj určený (vymenovanie technológií)
Spôsob prevádzky podľa času (nepretržite / nutné prestávky – aké)
Náročnosť na obsluhu / počet potrebných pracovníkov
Technologické a prístrojové vybavenie
Názov prístroja alebo technologického zariadenia
Kusov stroja / prístroja
Na čo je prístroj určený (vymenovanie technológií)
Spôsob prevádzky podľa času (nepretržite / nutné prestávky – aké)
Náročnosť na obsluhu / počet potrebných pracovníkov
Technologické a prístrojové vybavenie
Názov prístroja alebo technologického zariadenia
Kusov stroja / prístroja
Na čo je prístroj určený (vymenovanie technológií)
Spôsob prevádzky podľa času (nepretržite / nutné prestávky – aké)
Náročnosť na obsluhu / počet potrebných pracovníkov

Údaje o ďalších prístrojoch, ktoré sú k dispozícii na Vašom pracovisku, vpíšte prosím do ďalšieho prázdneho formulára.