Pre obchodných partnerov

Pre obchodných partnerov

STU ponúka:

 • spoluprácu na výskumných a vývojových projektoch
 • spoluprácu na projektoch EU a iných
 • prenájom technologických zariadení
Expetíznu činnosť a spoluprácu v oblastiach:
 • obnoviteľné zdroje
 • stavebné technológie
 • informačné technológie
 • chemické a potravinárske technológie
 • materiálový výskum
 • mechanické skúšky materiálov
 • automatizácia procesov
 • výrobné technológie