Pre obchodných partnerov

Možnosti spolupráce s STU

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je významnou vzdelávacou a výskumnou technickou inštitúciou na Slovensku, ktorá mnoho rokov úspešne spolupracuje s priemyselnou sférou. Každoročne je tu zrealizovaných množstvo spoluprác a projektov s partnermi z praxe v rôznych technických odboroch. 

Ponúkame aj Vašej firme možnosť využiť náš výskumný potenciál, napríklad spoluprácou na Vašom výskumnom alebo vývojovom projekte, prípadne formou vypracovania expertízy, či poskytnutia odbornej konzultácie našimi odborníkmi vo všetkých oblastiach technickej praxe.

Ponúkame Vám spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:
 • Architektúra
 • Automatizácia a riadenie
 • Bezpečnosť
 • Chémia
 • Dizajn
 • Elektrotechnika
 • Energia
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Fyzika
 • Geodézia
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Stavebné inžinierstvo
 • Strojné inžinierstvo
 • Urbanizmus
 • Výrobné technológie