Pre výskumníkov

Služby strediska TRANSFERTECH

  • ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na pôde STU z hľadiska ich komerčného využitia
  • právne poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • právna podpora pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
  • vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe 
  • vyhľadávanie zdrojov na financovanie výskumu realizovaného na STU
  • profesionálna pomoc pri rokovaniach s obchodnými partnermi
  • podpora pri zakladaní spoločností typu spin-off, tzn. spoločností podnikajúcich na báze aplikovania vedeckých výsledkov do praxe
  • sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU, ktorý je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov v oblasti techniky a technológií
  • aktívna propagácia výsledkov výskumu zrealizovaného na STU